logo_3x.png

ENDAST 950 kr

Kostrådgivning handlar till stor del om vad och hur mycket man äter, men det speglar inte alltid kroppens näringstatus. Därför är blodprover ett värdefullt komplement till kostrådgivning då man får svart på vitt vilka halter man har av vitaminer, mineraler, förbränningsmarkörer, leverhälsa, blodsockerhantering, njurfunktion, blodfetter och inflammationsmarkörer.

Svensk Provtagning är en digital hälsotjänst som ger dig möjlighet

att testa dina blodvärden och få provresultaten direkt i mobilen

med doktorskommentarer.

Svenska Näringsakademin

kostrådgivningstestet

Vilka blodprov ingår?

Blodstatus

Om du ofta är trött, yr eller andfådd, kan det bero på blodbrist. Genom ett enkelt blodprov kan du få koll på din hälsa och få bättre klarhet i om du lider av blodbrist samt få en indikation på ditt immunförsvars funktion.

Vitaminer / Mineraler

Vitaminer och mineraler är viktiga näringsämnen som din kropp behöver i lagom mängder. En varierad kost är viktigt för att få i sig alla de olika vitaminer och mineraler som kroppen behöver.

Njurfunktion

Njurarna har flera livsviktiga egenskaper t.ex filtrera blodet, producera urin och reglera blodtrycket. Försämrad njurfunktion kan ge symptom som svullnad, högt blodtryck, trötthet och illamående.

Leverfunktion

Levern är ett av kroppens största inre organ och har till uppgift att filtrera blodet som kommer från tarmen och såväl bryta ned som bygga upp ämnen inom kroppens komplexa system.

Inflammation

Förhöjda SR och CRP-värden kan tyda på att man har en tillfällig inflammation eller infektion i kroppen. Även stegrade värden av vita blodkroppar kan uppkomma vid en inflammatoriska och infektiösa tillstånd.

Hjärta / kärl

Ta reda på blodets fett- eller sockernivåer och få insikter rörande din allmänna hälsostatus och om du eventuellt löper ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Blodsocker

Genom att kontinuerligt mäta ditt blodsocker kan du i tidigt skede se tecken på om du är på väg att utveckla typ-2 diabetes. Blodsockernivån kan du själv påverka genom att äta hälsosamt och regelbundet utöva fysisk aktivitet.

Sköldkörtelrubbning

Sköldkörteln sitter under struphuvudet på framsidan av halsen och har till uppgift att kontrollera ämnesomsättningen i kroppen. Symptomen på sköldkörtelrubbning är många och kan variera. 

Så gör du en hälsokontroll online

1. Välj ett provtagningspaket

Välj ett provtagningspaket som passar dig och dina behov idag

2. Lämna ditt

prov för analys

Välj ett provtagningsställe nära dig och att ta ett blodprov för analys

3. Ta del av dina provsvar

Du får dina provsvar direkt i mobilen med kommentar av en läkare