Prostatapaket

245 kr

  • 1 analys

  • doktorns kommentar

Prostatan är en körtel som bland annat bildar sekret för spermierna vid en utlösning. Prostatacancer är en av de vanligaste cancersorterna i Sverige.

PSA-test är ett sätt att tidigt upptäcka tecken på prostatacancer. Tidig upptäckt kan leda till minskad risk för spridning av prostatacancer.

PSA-provtagning kan vara förenat med såväl positiva som negativa följdeffekter och därför rekommenderar vi män att läsa igenom socialstyrelsens rekommendationer innan man bestämmer sig för att genomgå provtagning.

Läs mer i Socialstyrelsens riktlinjer för PSA-testning.

Vilka blodprov ingår?

Prostataprov 

Prostata-testet mäter nivån av PSA (prostataspecifik antigen) i blodet. PSA kan bland annat förhöjas i fall av prostatacancer.

Innan du tar provet

Allmänt

  • Ta med giltig legitimation

Fastande mage

-
 

Medicinering

-​

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med