Zink

Zink klassas som ett spårämne och har en central roll i ett stort antal funktioner i kroppen. Zink är nämligen en beståndsdel i en mängd enzymer som reglerar och styr vitt skilda funktioner. Det är bland annat involverat i vår celldelning och vår förmåga att reproducera DNA.

Zinkets fullständiga roll på alla funktionsnivåer är ännu ej känd men ett antal hundra enzymer är hittills identifierade där zink är delaktigt.

Zinkbrist kan ge en mängd olika symptom från flera olika organ bland annat hud, hår, ögon, mage, tarmar, nerver, reproduktionsorgan samt bidra till försämrad sårläkning.

Lågt

Högt

  • Beror ofta på dåligt upptag i tarmen eller lågt zinkinnehåll i kosten 

  • Vissa mediciner kan även medföra att zinknivåerna sjunker

  • Beror oftast på ökat intag via kosten eller intag av kosttillskott som innehåller zink

  • Höga nivåer av zink kan anses vara giftigt

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med