Vitamin D-25-OH

D-vitamin tillhör gruppen fettlösliga vitaminer och är något vi kan tillgodogöra oss via kosten. Till viss del kan människan också med hjälp av solljus bilda D-vitamin i huden från kolesterol som ursprunglig byggsten.

D-vitaminet finns i flera former och behöver via lever och njurar omvandlas stegvis till aktiv form innan det kan ha effekt ute i kroppen.

D-vitamin spelar en viktig roll gällande calcium- och fosfatbalansen och därmed vårt skeletts uppbyggnad och omsättning. D-vitamin ökar bland annat upptaget av calcium och fosfat via tarmen och har ett komplext samspel med dessa samt PTH. Brist på D-vitamin kan leda till försämrad skelettutveckling eller försvagad benuppbyggnad. För höga doser av D-vitamin kan vara skadligt.

Lågt

Högt

  • Dåligt intag av D-vitamininnehållande föda eller svårigheter att tillgodogöra sig detta via mag-tarmkanalen

  • Kan bero på för liten solexponering

  • Läkemedelsbiverkan

  • Lever- eller njursjukdom

  • Beror sannolikt på ökad intag av D-vitamintillskott

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med