Kobalamin, vitamin B12

Kobalamin, även kallat vitamin B12 spelar, tillsammans med Folat, en viktig roll i kroppens produktion av DNA. Brist på detta påverkar cellnybildning och detta syns oftast först i blodcellsbildningen där cellproduktionen är stor. Kobalamin behövs också för nervsignalsöverledning då det bidrar till det isolerande skikt som nerver behöver för god signalförmedling. Brist på kobalamin kan därför ge olika nervförnimmelser som pirrningar, domningar , trötthet eller förvirring.

Kobalamin tas upp via tarmen vilket kräver en normalfungerande upptagsfunktion i mag- tarmslemhinnan och att kosten är balanserad nog att innehålla kobalamin.

Lågt

Högt

  • Beror ofta på bristande absorption av vitamin via tarmslemhinnan och orsakerna till detta kan vara många och behöva utredas vidare

  • Väldigt ensidig kost eller undernäring kan orsaka brist

  • Längre tids behandling med vissa mediciner mot magkatarr (protonpumpshämmare) kan orsaka brist

  • Beror oftast på intag av vitamintillskott som innehåller kobalamin men kan också bli högt i samband med inflammatoriska tillstånd

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med