Urat, Urinsyra

Urat är en av kroppens nedbrytningsprodukter och elimineras både via avföringen och urinen.

Höga värden av urat i blodet kan göra att kristallbildning sker i leder vilket kan leda till så kallad gikt. Analysen används ofta för att diagnosticera och följa en gikt men är ibland opålitligt då man kan ha giktanfall trots normala uratvärden.

Låga värden av urat gör dock gikt som diagnos osannolik och andra orsaker bör övervägas.

Gikt kan uppstå i i stort sett alla leder men vanligast är i stortåns grundled som då blir rodnad och kraftigt ömmande i samband med ett giktanfall. Detta kallar man ibland också för portvinstå.

Lågt

Högt

-

-​

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med