Triglycerider

Är fettkedjor som kroppen använder som energikälla. Det kan både brytas ned och byggas upp av kroppen utifrån behovet av energi och tas också upp via födan.

 

De transporteras i blodet i lipoproteiner, framförallt i VLDL samt i Chylomikroner.

Lågt

Högt

  • Vid tarmsjukdomar som medför svårigheter att tillgodogöra sig dietärt fett samt vid svälttillstånd

  • Förekommer efter fettrik måltid eller efter alkoholintag

  • Fetma, diabetes samt vid en del ärftliga tillstånd som påverkar fettomsättningen

  • Del läkemedel kan höja triglyceridnivåerna i blodet

  • Förhöjda värden kan medföra risk för hjärt- kärlsjukdom

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med