Transferrin

Transferrin är transportprotein för järn i blodomloppet och för järnet till cellerna.

Lågt

Högt

  • Kan ses vid inflammatoriska tillstånd men även vid kobalaminbrist

  • Vid tillstånd av minskad proteinproduktion eller vid proteinförlust kan minskade nivåer noteras

  • Exempel på detta kan vara njursjukdom med proteinförlust eller undernäring

  • Kan ​ses vid järnbrist

  • Vid användning av östrogeninnehållande preparat

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med