Tyreoideastimulerande hormon, TSH

Är en förkortning för Thyroideastimulerande hormon men kan också kallas tyreotropin. Det är ett reglerande hormon som insöndras via hypofysen i hjärnan för att reglera sköldkörtels (tyroidea) produktion av sköldkörtelhormonerna T4 och T3. Större nivåer av det stimulerande hormonet TSH frigörs då kroppen upplever ett underskott av sköldkörtelhormon och skall då stimulera till ökad produktion och frisättning av dessa via sköldkörteln.

Regleringen av TSH sköts i sin tur via hormonerna somatostatin och TRH (Tyreotropinfrisättande (releasing) hormone) och den kommunikationen sker via hypotalamus (även detta i hjärnan) till hypofysen.

TSH är ett prov som kartlägger huruvida kroppens nivåer av sköldkörtelhormon är på rätt nivå eller om hypotalamus via hypofysen signalerar till sköldkörteln för minskat eller ökat behov.

TSH tas regelbundet hos de personer som har en sköldkörtelsjukdom eller rubbning men kan även tas för att screena efter ovanstående ifall man har symptom som kan härledas till sköldkörteln. Sådana kan t.ex. vara trötthet, uppvarvning, sömnsvårigheter, nedstämdhet, hjärtklappning, rytmrubbningar, viktförändring (upp eller ned) samt mycket annat.

Lågt

Högt

  • Tyder på att kroppen har ett upplevt överskott på sköldkörtelhormon och anledningen till detta kan vara att man lider av en sköldkörtelsjukdom där sköldkörteln producerar mer hormon än kroppen behöver och efterfrågar, s.k. hypertyreos

  • Ibland kan TSH vara tillfälligt sänkt rent slumpmässigt för att sedan normaliseras vid ny provtagning

  • Infektion eller stress kan tillfälligt minska nivåerna av TSH

  • Tyder på att kroppen har en upplevd brist på sköldkörtelhormon och anledningen till detta kan vara multifaktoriell

  • Kan detta bero på sköldkörtelsjukdom där sköldkörtelns förmåga att producera eget hormon är otillräckligt och därför måste hjälpas upp med medicinering s.k. hypotyreos

  • Ibland kan TSH vara tillfälligt förhöjd rent slumpmässigt för att sedan normaliseras vid ny provtagning

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med