TPO-antikroppar, TPO-ak

Tyreoperoxidasantikroppar är ett test som tas för att utreda orsaken till underproduktion av sköldkörtelhormon (hypotyroes). Tyreoperoxidas är ett enzym i kroppen som hjälper till att binda jod till tyreoglobulin som är en form av förstadium till kroppens sköldkörtelhormoner i sköldkörteln (tyroidea). Vid autoimmun sköldkörtelsjukdom kan antikroppar bildas mot tyreoperoxidas och dessa kallas då för tyreoperoxidasantikroppar, eller TPO-ak.

Lågt

Högt

  • Talar emot att en hypotyreosen skulle vara av autoimmun typ

  • Kan tala för att hypotyreosen är av autoimmun typ men TPO-ak kan också vara slumpmässigt förhöjd av ingen känd orsak (ses hos 10-25% hos en hälsosam befolkning)

  • Höjda nivåer finns ofta i Hashimotos sjukdom (underaktiv sköldkörtel) och kan ibland upptäckas innan några symptom rapporteras

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med