Trombocyter, TPK

Ingår i analysen blodstatus.

 

Våra trombocyter, eller blodplättar som de också kallas, är en viktig del i vårt blods förmåga att koagulera. De bildas liksom övriga blodceller i benmärgen. De är delaktiga i koagulationen både genom sin egenskap att klumpa sig samman vid blödningar eller vävnadsskada som sin förmåga att vara delaktig i den komplexa reaktion som sker då blodets övriga koagulationskomponenter aktiveras.

Lågt

Högt

-

  • Vid leukemi

  • Polycytemia vera, en blodsjukdom där framförallt antalet röda blodkroppar är förhöjt

  • Vid inflammation

  • Vid essentiell trombocytos

  • Om man tagit bort mjälten (splenektomerats)

  • Vid järnbrist

  • Vissa läkemedel kan sänka trombocytantalet

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med