T4 Fritt, Tyroxin

T4 är, liksom T3, ett av sköldkörtelns hormoner och påverkar metabolismen, i stort sett, i alla kroppens celler. T3 produceras i mindre mängd jämfört med T4. Emellertid omvandlas T4 till T3 både i bl.a. levern men även i de mottagande cellerna där det har sin aktivitet. Den allra största delen av T4 i blodet är bundet till transportprotein, inte minst TBG och denna analys mäter den fria fraktionen av T4.

Provet används för att bedöma och följa sköldkörtelaktivitet och ev. sjukdomar i sköldkörteln. Dock används provet sällan isolerat utan tas tillsammans med andra prover, såsom t.ex. TSH, för att bedömas sammanvägt.

Lågt

Högt

  • Kan tyda på hypotyreos, på grund av underproduktion av hormonet av sköldkörteln

  • Även vissa läkemedel samt hypofyssjukdom kan påverka nivåerna av T4

  • Svåra eller längre sjukdomstillstånd kan sänka nivåerna av T4

  • Tillfälliga mindre rubbingar som efterhand normaliseras kan ibland även ses

  • Kan tyda på hypertyreos, antingen genom överproduktion av hormonet av sköldkörteln eller genom för stor tillförsel av läkemedel innehållande T4

  • Hypofystumör kan ibland påverka TSH vilket höjer nivåerna av T4

  • Även vissa läkemedel kan påverka nivåerna av T4

  • Tillfälliga mindre rubbingar som efterhand normaliseras kan ibland även ses

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med