Sänkan, SR

Sänkningsreaktion, även kallas sänkan (SR) är ett prov som mäter inflammatorisk aktivitet i kroppen. Namnet kommer av metoden som går ut på att ett provrör med blod får stå en timme under vilken de röda blodkropparna sakta sjunker mot provrörets botten och därmed kan provet uppvisa olika skikt med klarare vätska ovan de hoppackade röda blodkropparna i botten. Detta kan ske med olika hastighet och höjden på denna klara vätskepelare efter en timme är måttet på sänkningsreaktionen. 
Vid inflammatoriska processer sjunker de röda blodkropparna snabbare genom att de blir mer benägna att klumpa ihop sig och därmed stiger sänkan.

Lågt

Högt

  • Kan förekomma om man har ett tillstånd av för mycket röda blodkroppar eller om dessa har avvikande form

  • Vid infektiös eller inflammatorisk process i kroppen

  • Förhöjd sänka kan även förekomma vid myelom eller sjukdomstillståndet MGUS

  • Även tumörsjukdomar och graviditet kan höja sänkan

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med