SHBG

Är ett transportprotein som binder till sig både testosteron och östradiol. När dessa hormoner är bundna till SHBG så är de också biologiskt inaktiva vilket gör att SHBG blir värdefullt att mäta tillsammans med hormonprover för att klarlägga vilken koncentration av fritt och aktivt hormon som kroppen har tillgång till.

Lågt

Högt

-

-

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med