Reumatoid Faktor, RF

Detta är ett prov som används för att utreda ledgångsreumatism RA (reumatoid artrit) och förekommer hos ca 75% av alla patienter med RA och man brukar då säga att det är en så kallad seropositiv RA. Detta prov kan inte ensamt avgöra huruvida RA föreligger. Diagnos på RA ställs framförallt genom klinisk undersökning med stöd av utökad provtagning där man förutom RF också är intresserad av SR och CCP-ak.

Lågt

Högt

-

  • Förhöjda värden av RF är alltså inte specifikt för RA kan förekomma hos friska individer men kan även ses vid andra inflammatoriska eller autoimmuna tillstånd

  • Det kan även bli förhöjt vid infektion

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med