Proteinfraktion

Proteinfraktion är ett prov som även kan kallas proteinelfores. Den mäter mängderna av ett urval av plasmaproteiner genom en analysmetod som kallas elfores. Genom detta kan man få en bild om onormala mängder av något enskilt protein föreligger och därigenom kan man få ledtrådar till eventuella orsaker. Förhållandet mellan de olika proteinerna samt om enskilda proteiner är sänkta eller förhöjda ger en sammanvägd bild och tolkningen görs ofta av en läkare inom klinisk kemi. 
Provet kan t.ex. vara en del i utredningen av oklara inflammatoriska tillstånd men har fler användningsområden än så. 

 

Lågt

Högt

- ​

-​

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med