PSA total

Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett enzym som utsöndras från prostatakörteln och som får den trögflytande sädesvätskan att bli mer lättflytande för att underlätta befruktning. PSA-förekomsten i blod är överlag ganska låg men kan öka vid olika tillstånd såsom t.ex. godartad prostataförstoring, prostatainflammation eller vid prostatacancer. PSA i blodet förekommer såväl fritt som bundet till proteiner. Förhållandet mellan dessa kan spegla risken för att förhöjda värden beror på en tumör eller ej. Viktigt att veta är att förhöjda värden på PSA eller rubbad kvot mellan fritt och bundet PSA ej behöver betyda att man har en tumör utan kan förekomma hos friska individer. På samma sätt är det också viktigt att veta att normala PSA-värden inte heller är en garanti för att man inte har prostatacancer utan symptom och undersökningsfynd är också viktiga komponenter i en utredning av prostata. PSA-prov tas bara på män.

Lågt

Högt

-

-

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med