PK(INR), Protrombinkomplex

Protrombinkomplex (PK) är ett prov som analyserar aktiviteten för ett antal K-vitaminberoende s.k. kagulationsfaktorer.

Molekyler som har roll i blodets koagulationsförmåga. Dessa faktorer tillverkas av levern och kan därmed påverkas om levern har en sviktande funktion och därmed får kroppen svårare att hantera blödningar. Effekten av läkemedlet waran, som har som uppgift att minska risken för ofrivillig koagulation eller proppbildning, kan kontrolleras genom detta prov.

Lågt

Högt

  • Låg klinisk relevans men kan ibland ses vid graviditet

  • Kan bero på sviktande leverfunktion

  • Under behandling med K-vitaminpåverkande läkemedel såsom t.ex. waran. Dåligt upptag av vitamin-K kan också orsaka för högt PK

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med