Myoglobin

Myoglobin är ett järninnehållande protein som finns i riklig mängd i muskulatur och har till uppgift att binda in syre. Vid muskelskador frigörs myoglobin i blodbanan och provet används därför för att kartlägga ev. förekomst av muskelskada.

Lågt

Högt

  • Ej kliniskt relevant

  • Kan ses vid muskelskada såsom vid muskelsjukdomar eller rhabdomyolys (snabb nedbrytning av muskulatur, ofta genom skada, sjukdom eller överträning)

  • Kan ses vid hjärtinfarkter då hjärtmuskeln skadas och läcker ut myoglobin

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med