Magnesium

Magnesium spelar en nödvändig roll i ett stort antal enzymers funktion. Magnesium tas upp via födan och utsöndras via urinen. Brist på magnesium kan ge nervbesvär i form av bl.a. kramper men kan även leda till trötthet och håglöshet.

Lågt

Högt

  • Ofta beror på dåligt upptag i tarmen eller lågt magnesiuminnehåll i kosten

  • Vissa mediciner kan även medföra att magnesiumnivåerna sjunker

  • Kan ske vid svårigheter att utsöndra magnesium via njurarna och är då ofta assicierat till sviktande njurfunktion

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med