MCV, Medel cell volym

Ingår i analysen blodstatus.

Är ett mått på den röda blodkroppens (erytrocytens) volym vilken kan variera beroende på olika faktorer. Används tillsammans med andra prover inom blodstatusanalysen för att fördjupat bedöma möjlig orsak till en ev. blodbrist. 
Om den röda blodkroppen är normalstor kallar man den normocytär.

Lågt

Högt

Kallas mikrocytär

  • Järnbrist

  • Thalassemi, som är en ärftlig sjukdom som förekommer i olika former och som leder till att hemoglobinet inte bildas på korrekt sätt

Kallas makrocytär.

  • Kan bero på brist på kobalamin (vitamin B-12) och/eller folsyra

  • Alkoholöverkonsumtion

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med