Leukocyter, LPK

Ingår i analysen blodstatus.

Leukocyter är ett samlingsnamn för våra vita blodkroppar som är en viktig del i vårt immunförsvar. De finns olika typer av vita blodkroppar och ett leukocytprov (LPK) analyserar alla de typer och mognadsgrader av vita blodkroppar som finns i blodet. De vita blodkropparna utgörs av monocyter, eosinofila granulocyter, basofila granulocyter, neutrofila granulocyter samt lymfocyter. För att få reda på hur mycket av varje enskild typ av vit blodkropp som finns måste ett specialprov beställas där laboratoriet differentialräknar varje enskild sort så att förhållandet mellan dessa kan ses.

Ett lpk-prov är ett av de vanligaste prover som analyseras inom sjuk- och hälsovården och är en viktig spegel av hälsa och immunförsvar.

Lågt

Högt

(kallas leukopeni)

  • Vid infektion i tidigt skede eller vid svår infektion

  • Vid leukemi

  • Brist på kobalamin (vitamin B-12) och/eller folsyra

  • Vid alkoholöverkonsumtion

  • Vissa läkemedel som tex. cytostatika

(kallas leukocytos)

  • Kan ses vid infektionssjukdom i synnerhet vid bakterieinfektion men även vid virusinfektioner

  • Inflammation kan höja LPK

  • Vid leukemi

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med