Luteiniserande hormon, LH

LH är ett hormon som utsöndras från hypofysen i hjärnan och har som uppgift att stimulera könshormonproducerande organ till egen hormonproduktion. LH styr testiklarnas testosteronproduktion (länk) samt äggstockarnas produktion av progesteron (länk). Nivåerna av LH är låga hos barn men ökar i samband med pubertet och kan därför användas för att följa pubertetsutvecklingen. Det kan också användas som del i en infertilitetsutredning samt för att försöka utröna orsaken till varför en person har rubbade könshormonvärden.

Lågt

Högt

  • Låga nivåer kan ses vid höga nivåer av könshormon i kroppen. T.ex om man behandlar med p-piller eller testosteron

  • Graviditet samt otillfredställande funktion i hypofys eller hypotalamus i hjärnan kan orsaka sänkta värden av LH

  • Kan ses om kroppen upplever sig ha för låga könshomonnivåer och därför vill öka denna genom ökad produktion och stimulans av LH

  • Kan ses vid otillfredställande funktion i ovarier eller testiklar eller vid vissa kromosomavvikelser

  • Vissa tumörer kan öka LH samt PCOS (polycystiskt ovariellt syndrom)

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med