LDL Kolesterol

HDL (eller high density lipoprotein) och LDL (low density lipoprotein) är lipoproteiner som transporterar kolesterol. Benämns ibland ”det goda kolesterolet” (HDL) samt ”det onda kolesterolet” (LDL).

Nivåerna av HDL ställs i förhållande till LDL när man bedömer risken för hjärt- kärlsjukdomar. Då används begreppet  LDL/HDL-kolesterolkvot och förhöjd sådan medför ökad risk för sådan sjuklighet.

VIKTIG!! Vid triglyceridvärden över 4,0 mmol/L beräknas inte LDL-Kolesterol.

Lågt

Högt

-​

-

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med