Kreatinkinas, CK

Kreatinkinas är ett enzym som förekommer i framförallt muskelvävnad men även i hjärnvävnad. Stegrade värden av detta kan uppmätas om muskel- eller hjärnceller tas skada och läcker ut detta enzym i blodbanan. Det finns möjlighet att mera exakt mäta vilken typ av CK som läckt ut men denna analys mäter den samlade mängden av de tre så särskiljning kan ej göras. CK mäts framförallt för att klargöra ev. muskelskada såsom vid t.ex. en hjärtinfarkt då hjärtmuskeln blir skadad. Det kan även mätas för att klargöra om skelettmuskelskada föreligger. CK-värdena stiger några timmar efter skada skett men normaliseras redan efter några dygn. 
För att mäta skelettmuskelskada tar man ofta ibland även prov på myoglobinvärdet men vid hjärtinfarkt provtar man ofta med ett prov på s.k. troponiner som är mer specifika. Vid skelett- och hjärtmuskelskador kan man ibland även se stegring av s.k. transaminaser (ASAT & ALAT).

Lågt

Högt

-​

-​

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med