Kolesterol-total

Kolesterol kan tas upp via födan eller tillverkas av levern. Kolesterol är en mycket viktig molekyl för kroppen och behövs såväl som ursprunglig byggsten för våra steroidhormoner som beståndsdel i våra cellväggar. Det behövs även i produktionen av gallsyra.

Kolesterolet transporteras i blodet i s.k. lipoproteiner som är fetternas transportpartiklar. Nivåerna av kolesterol speglar risken för hjärt-kärlsjukdom.

När man analyserar kolesterol är det s.k. totalkolesterol som mäts. Dvs både HDL och LDL-nivåer. 

En fördjupad analys av respektive nivå av dessa och deras inbördes förhållande ger en tydligare bild av risken för hjärt-kärlsjukdom.

Lågt

Högt

-

-

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med