Kalium

Kalium är ett av kroppens viktigaste mineralämnen och är inblandad i ett stort antal av kroppens inre processer på cellnivå. I stort sett alla celler är i behov av kalium, inte minst hjärtmuskelcellerna. Ett prov på natriumvärdet speglar kroppens saltbalans vilken har en väsentlig roll framförallt i kroppens vätskefördelning och vätskehantering. Koncentrationen av kalium skiljer sig mellan cellernas insida (hög) och vätskan utanför cellerna (låg) och flöden av kalium genom kanaler i cellväggarna är inblandade cellernas funktioner, inte minst i våra nerv- och muskelceller. Njurarna har en central roll i att nivåerna av kalium hålls på en för kroppen fördelaktig nivå. Kalium tas upp via födan och utsöndras via urinen och såväl salt- som vätskebalans är avgörande för att kroppen skall fungera optimalt. 

Lågt

Högt

 • Kan uppstå vid långvarig behandling med vätskedrivande läkemedel (oftast s.k. tiaziddiuretika)

 • Risk för sänkta värden föreligger också om man förlorat kalium via mag-tarmkanalen såsom vid t.ex. kräkningar eller diarré

 • Kan också ses om kroppens syra-bas-balans rubbats och är mer basisk än normalt

 • Om hormonproduktionen i binjurarna är för hög

 • Kan man ibland se om man har en nedsatt njurfunktion eller om någon av kroppens vävnader/celler har skadats (och då läcker ut sitt kaliuminnehåll)

 • Kan också ses om kroppens syra-bas-balans rubbats och är surare än normalt

 • Om hormonproduktionen i binjurarna är nedsatt

 • Även vissa läkemedel kan påverka kaliumnivåerna

 • En annan vanlig orsak till förhöjt kaliumvärde i provet är att provtagningsprocessen inte varit optimal och att man stasat (strypt av) för hårt eller för länge. Detta prov kan då visa falskt höga värden och speglar inte kaliumvärdet i blodet 

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

Betalning med