Järn

Järn är en viktig beståndsdel i hemoglobinet som finns i våra röda blodkroppar.

Järnprov mäter nivåerna av järn som är bundet till dess transportprotein i blodet, transferrin. Det ger en indikation på förhållandet mellan kroppens upptag och förbrukning/behov av järn och kan då ge viktiga ledtrådar bland annat då man utreder blodbrist (anemi).

Lågt

Högt

  • Kan ses vid järnfattig kost och därmed bristande upptag

  • Kan också ses efter långsam blödning och därpå följande järnförlust vilket resulterar i det man kallar järnbristanemi

  • Detta kan ske till exempel vid rikliga menstruella blödningar, långsamma blödningar från mag-tarmkanal eller vid blödningar från urinorgan

  • Lågt järn kan ibland även noteras vid inflammatoriska processer i kroppen

  • Kan bland annat ses efter blodtransfusioner

  • Vid sjukdomen hemokromatos då kroppens upptagsreglering är rubbad och mer järn än nödvändigt tas upp från tarmen

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med