Homocystein

Homocystein ingår i omsättningen av aminosyror och kan användas för att påvisa brist på folat (vitamin B9), kobalamin (vitamin B12) eller pyridoxin (vitamin B6).

Lågt

Högt

  • Kan ses vid förhöjda nivåer av sköldkörtelhormon

  • Kan ses vid bristtillstånd på ovanstående vitaminer

  • Sviktande njurfunktion kan även leda till förhöjda värden

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med