Hemoglobin, Hb

Ingår i analysen blodstatus.

 

Hemoglobin är en molekyl som återfinns inuti den röda blodkroppen och vars uppgift är att binda och transportera syre till kroppens vävnader från lungorna. Hemoglobinvärdet återspeglar kroppens syretransporterande förmåga och rubbade värden på hemoglobinet kan ha många olika orsaker, både sjukdomsrelaterade som beroende på omständigheter i omgivningen. Hemoglobinet påverkar också formen och färgen på den röda blodkroppen och är det som gör att vårt blod är rött. En avvikelse på hemoglobinet kan påverka den röda blodkroppens färgintensitet men också dess form kan påverkas vilket kan ha påverkan på blodcellernas transport i kärlen och funktion i kroppen. 

Lågt

Högt

 • Vid blodförlust som tex genom blödning eller ökad nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys)

 • Vid olika former av medfödda eller förvärvade blodsjukdomar där kroppens förmåga att tillverka normala röda blodkroppar är rubbad

 • Brist på järn, kobalamin (vitamin B-12), folsyra eller näringsbrist

 • Malaria

 • Graviditet

 • Inflammatorisk sjukdom som hämmar bildningen av blodkroppar i benmärgen

 • Brist på div. hormoner

 • Vid njursvikt

 • Överkonsumtion av alkohol

 • Cancersjukdom

 • Thalassemi, som är en ärftlig sjukdom som förekommer i olika former och som leder till att hemoglobinet inte bildas på korrekt sätt

 • Polycytemia vera, en blodsjukdom där antalet röda blodkroppar är förhöjt

 • Vid inflammation 

 • Uttorkning (dehydrering), mängden blod är lägre pga uttorkning men eftersom antalet röda blodkroppar inte påverkas så blir koncentrationen av hemoglobin högre vilket ger stegring i provet

 • Långvarigt sänkt syrenivå i kroppen såsom kan ske vid rökning, hjärtfel, KOL, höghöjdsvistelse eller om njurarna har någon sjukdom som tex. gör att deras syrenivå är sänkt och att de därmed stimulerar ökad produktion av röda blodkroppar genom utsöndring av hormonet erytropoetin (EPO)

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

Betalning med