Glutamyltransferas, GT

Glutamyltransferas är ett enzym i kroppen som finns i ett stort antal organ såsom lever, njurar men även organ som har körtelfunktion såsom testiklar, bukspottskörtel och prostata. 
GT används som ett av flera prov vid utredning och kartläggning av lever- eller gallvägssjukdom. Det är också användbart vid tumörutredningar samt som del i utredning av alkoholöverkonsumtion.

Lågt

Högt

Ointressant diagnostiskt

  • Kan vara högt vid lever- eller gallvägssjukdom eller vid gallvägshinder

  • Kan också vara förhöjt vid intag av vissa läkemedel

  • Vid överkonsumtion av alkohol

  • Vid inflammation av bukspottskörteln eller gallblåsan

  • Ibland stegrat vid vissa tumörsjukdomar

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med