Glukos

Det vardagliga ordet för glukos i detta sammanhang är blodsocker och kan användas synonymt. Kroppen använder glukoset som den får via födan eller från depåer i kroppen för att omvandla detta till energi i olika nedbrytningsprocesser. Nivåerna av glukos påverkas snabbt av vad man precis har ätit och hur kroppen har lyckats ta tillvara detta varpå provet oftast tas fastande. Nivåerna styrs och balanseras av hormonerna insulin och glukagon från bukspottskörteln (eller via sprutor hos diabetiker). Även andra hormoner, såsom t.ex. kortisol, kan påverka glukosnivåerna i blodet.

Lågt

Högt

(kallas hypoglykemi)

 • Kan ses vid undernäring eller vid alkoholöverkonsumtion

 • Överdosering av insulin och vissa diabetestabletter

 • Vid olika tumörsjukdomar kan glukosvärdena bli för låga 

 • Ibland efter kolhydratrik måltid kan stora mängder utsöndrat insulin från bukspottskörteln sänka glukosnivåerna

 • Patienter som genomgått magsäckskirurgi har större risk att få hypoglykemi 

(kallas hyperglykemi)

 • Kan ses direkt efter måltid men sjunker efterhand till normala referensnivåer hos personer med fungerande bukspottskörtel

 • Svårigheter att normalisera sina glukosnivåer ses framförallt hos diabetiker där glukosnivåerna kvarstår som höga på grund av brist på insulin eller nedsatt känslighet för insulin i kroppens vävnader

 • Kan även ses då man utsatts för onormalt hög fysisk eller psykisk stress eller om man har ökad produktion av kortisol

 • Vissa läkemedel kan också bidra till förhöjda glukosvärden såsom t.ex. kortison

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

Betalning med