Fosfat

Fosfat spelar en viktig roll i en stor mängd av kroppens funktioner. Det är en viktig komponent i skelettet men återfinns även i energirika molekyler i cellernas energiomsättning. Det spelar även en avgörande roll i cellens olika funktioner och vid signalering inom och mellan celler. Det återfinns också som beståndsdel i vårt DNA och RNA. Fosfat återfinns också i de så kallade fosfolipiderna som bygger upp alla våra cellmembran.

Fosfat mäts då man önskar bedöma orsaken till avvikelser i calcium men kan även användas för utredning av njurarnas funktion eller för att utreda symptom i form av trötthet eller nervpåverkan som t.ex. kramper.

Lågt

Högt

 • Kan bland annat bero på D-vitaminbrist

 • Sviktande förmåga till upptag via tarmen 

 • Sviktande kostintag 

 • Det kan även ha sin orsak i ökad utsöndring av PTH via bisköldkörtlarna 

 • Ses som biverkan av läkemedel 

 • Kan bero på bland annat sviktande njurfunktion

 • Cellskador i kroppen

 • Hormonrubbingar

 • Tumörsjukdom 

 • Läkemedelsbiverkan

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

Betalning med