Ferritin

Ferritin är lagringsproteinet för järn som finns i kroppens celler. Nivåerna av ferritin speglar kroppens depåer av järn och används därför bland annat för att klargöra kroppens behov av järn.

Lågt

Högt

  • Kan ses vid järnbrist

  • Kan stiga vid ett stort antal sjukdomstillstånd inte minst vid järninlagringssjukdomen hemokromatos

  • Andra tillstånd som kan medföra förhöjda värden är leverskada, brist på kobalamin eller inflammatoriska tillstånd

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med