B-erytrocyter, volymfraktion, EVF

Ingår i analysen blodstatus.

 

B-erytrocyter, är andelen röda blodkroppar i den totala volymen blod. Kan även kallas hematokrit.

Lågt

Högt

  • Vid graviditet

  • Vid blodbrist

  • Vid övervätskning

  • Polycytemia vera, en blodsjukdom där antalet röda blodkroppar är förhöjt

  • Vid uttorkning

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med