Erytrocyter, EPK

Ingår i analysen blodstatus.

 

Beräknar antalet röda blodkroppar (erytrocyter) i blodets volym. Erytrocyternas uppgift är att transportera syre från lungorna till kroppens vävnader och gör detta med hjälp av hemoglobinet. Värdena på B-EPK och B-Hb (Hemoglobin) följer vanligtvis varandra.

Lågt

Högt

 • Vid blodförlust som tex genom blödning eller ökad nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys)

 • Brist på järn, kobalamin (vitamin B-12), folsyra eller näringsbrist

 • Malaria

 • Graviditet

 • Inflammatorisk sjukdom som hämmar bildningen av blodkroppar i benmärgen

 • Brist på div. hormoner

 • Vid njursvikt

 • Överkonsumtion av alkohol

 • Cancersjukdom

 • Polycytemia vera, en blodsjukdom där antalet röda blodkroppar är förhöjt

 • Långvarigt sänkt syrenivå i kroppen (hypoxi) såsom kan ske vid rökning, hjärtfel, sömnapnésyndrom, KOL, höghöjdsvistelse eller om njurarna har någon sjukdom som tex. gör att deras syrenivå är sänkt och att de därmed stimulerar ökad produktion av röda blodkroppar genom utsöndring av hormonet erytropoetin (EPO)

 • Vid uttorkning

 • Vid bloddoping

 • Thalassemi, som är en ärftlig sjukdom som förekommer i olika former och som leder till att hemoglobinet inte bildas på korrekt sätt

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

Betalning med