Cystatin C, Glomerulär filtration, GFR

Cystatin-C är ett protein som utsöndras från en stor mängd av kroppens celler ut i blodbanan och elimineras via njurarna. 
Det används som ett något känsligt, specifikt och tillförlitligt prov för att bedöma njurfunktionen än kreatinin då det inte har lika många felfaktorer som kan ge missvisande värden. Utifrån Cystatinvärdet och en standardiserad uppskattad kroppsyta beräknas eGFR vilket ger en bra fingervisning om njurfunktionen.

Lågt

Högt

-

-

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med