C-reaktivt protein, CRP

CRP är ett så kallat akutfasprotein som tillverkas av levern och nivåerna stiger snabbt och högt vid inflammatoriska eller infektiösa tillstånd. Namnet är egentligen C-reaktivt protein och provet används för att bedöma och följa graden av inflammation eller infektion.


CRP stiger inom 6-8 timmar vid inflammatorisk eller infektiös händelse och är viktigt prov då man följer förloppet av en infektion och kan även med detta avgöra behandlingsframgång. Efter en inflammatorisk eller infektiös händelse sjunker värdena igen, men något långsammare än de inledningsvis steg.

Lågt

Högt

-

  • Förekommer då kroppen har någon form av inflammation. Kraftig stegring ses framförallt vid bakteriella infektioner och värdena är då ofta >50 men kan även nå långt in på tresiffriga nivåer

  • Vid virusinfektioner är värdena oftast bara lätt förhöjda

  • Långvarigt förhöjda nivåer kan ses vid reumatiska sjukdomar som t.ex. ledgångs- eller muskelreumatism (Reumatoid artrit RA, eller Polymyalgia reumatica PMR). Även sönderfall av celler, som vid operationer, cancer, stroke, hjärtinfarkter eller händelse av kroppsskada kan höja CRP

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med