CCP-ak (IgG)

Antikroppar mot Cyklisk Citrullinerad peptid (CCP-ak) används som en markör då man utreder ledgångsreumatism, (reumatoid artrit RA). Detta prov är mer specifikt än reumatoid faktor (RF) då det gäller RA. Diagnos på RA ställs framförallt genom klinisk undersökning med stöd av utökad provtagning där man förutom CCP-ak också är intresserad av SR och RF.

Lågt

Högt

-

-

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med