Bilirubin

Bilirubin är en nedbrytningsprodukt av det hemoglobin som finns i våra röda blodkroppar. Det finns i två olika former, dels en så kallad okonjugerad form som transporeteras i blodet bundet till protein. Transporten sker till levern där bilirubin genomgår en omvandling till en så kallad konjugerad form som är nu är vattenlöslig och via gallan och tarmen kan utsöndras ur kroppen. 
I tarmen omvandlas bilirubinet av tarmbakterier till urobilinogen samt sterkobilin. Urobilinogen utsöndras till viss del via urinet och är det som bidrar med den gula färgen och sterkobilinet är det som ger avföringen dess bruna färg. 
Bilirubinprov tas ofta som del i utredning eller kartläggning av lever- eller gallsjukdom. Höga värden av bilirubin i kroppen ger huden och ögonen en gulaktig ton och detta kallas ikterus.

Lågt

Högt

Ointressant diagnostiskt

​Kan vara förhöjt av många olika orsaker varav:

  • Leverskada

  • Gallvägshinder

  • Gilberts syndrom

  • Ökad nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys)

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med