ApoB/ApoA1-kvot

Ett ytterligare komplement i analysen av kroppens fetttransport är att mäta nivåerna på de ytproteiner (apolipoproteiner) som finns i skalet på de fettransporterande partiklarna i blodet. Man analyserar då apoB (som finns i LDL) och apoA1 (som finns i HDL) och kvoten mellan dessa speglar starkt risken för hjärt-kärlsjukdom.

Höga värden av apoA1 och låga värden av apoB (dvs låg kvot mellan ApoB och ApoA1) är eftersträvansvärt då det alltså speglar en lägre risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Lågt

Högt

-

-​

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med