PEth, Fosfatidyletanol

Fosfatidyletanol är ett prov som tas för att kartlägga bruk av alkohol. Fosfatidyletanol kan endast bildas av etanol (alkohol) och är därför en mycket specifik metod då det i regel inte förekommer att provet är förhöjt om inte alkoholkonsumtion skett. Ju högre värden desto större bedömer man att överkonsumtionen varit. Då man upphör med alkoholintag halveras värdena av PEth på ca 4 dagar men värdena kan vara mätbara upp till en månad efter påbörjad nykterhet.

Lågt

Högt

  • Värden under 0,7 mikromol/l brukar bedömas som lågt och speglar då ingen eller högst måttlig konsumtion al alkohol under de senaste 14 dagarna innan provet tagits

  • Innebär med stor säkerhet konsumtion av alkohol. Ju högre värde desto större överkonsumtion av alkohol och/eller kortare tid av nykterhet innan provet tagits.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med