Albumin

Albumin är ett av kroppens viktigaste proteiner och finns i riklig mängd i blodet där det hjälper till att hålla vätskebalansen i blodkärlen. Det produceras i levern och finns i riklig mängd i blodet. Det agerar också bärarprotein åt en stor mängd andra ämnen i blodet under sin färd genom blodbanorna. 
Låga nivåer av albumin kan orsaka svullnad i kroppen, s.k. ödem.

Lågt

Högt

  • Förlust av albumin kan ske vid tex njursjukdomar eller njurskador då albumin läcker ut via urinen

  • Kan också ske vid hjärtsvikt, inflammatoriska tarmsjukdomar, diarre eller vid försämrat proteinupptag från tarmen

  • Vid svårt nedsatt leverfunktion kan levern ha svårt att producera albumin i tillräcklig mängd och värdena kan sjunka markant 

  • Även generell inflammation, vävnadsskador eller brännskador kan sänka nivåerna av albumin i blodet

  • Gravida har ofta något sänkta nivåer av albumin

  • Kan ses vid uttorkning, dehydrering

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med