Alkaliskt fosfatas, ALP

Alkaliskt fosfatas, ALP, är ett enzym som finns i ett stort antal av kroppens organ och vävnader. Det används kliniskt för att finna tecken på ev. lever- gall- eller skelettsjukdom. Orsaken till stegrat ALP kan bero på många olika saker och därför kan andra kompletterande prover behöva tas för att få en bredare bild. Vid förhöjning av ALP kan man också vid behov ta ett mer specificerat ALP-prov som kallas ALP-isoenzymer som hjälper till att klargöra varifrån de förhöjda värdena kommer ifrån.

Lågt

Högt

Ointressant diagnostiskt

  • Kan bero på en mängd olika orsaker men gallstas (hinder i gallvägarna) är en vanlig orsak

  • Även andra lever- eller gallvägssjukdomar kan ge påverkat ALP och därför bör detta prov sammanvägas med andra gall- och leverprover

  • Sjukdomar i skelettet, graviditet, tarmsjukdomar, läkemedelsbiverkan och naturlig tillväxt hos unga är några av flera andra orsaker till förhöjda värden

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med